Návrat předkupního práva spolumajitele nemovitosti do občanského zákoníku

21.12.2016 11:20

Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. V důsledku novelizace se vrací dříve běžně známé předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti. Předkupní právo na podíl na nemovitosti se tak vrací po téměř 3 letech do občanského práva, přičemž účinnosti by však tato novinka měla nabýt k 1.1.2018.

Důležité odkazy

09.01.2014 17:39
Nový občanský zákoník:  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html Zákon o obchodních...

Důležité odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

Advokátní kancelář Alena Králová Palác Ehrlich
Šafaříkovy Sady 7
301 00 Plzeň
720070871
602641442
info@ak-kralova.cz