O nás

Mgr. Alena Králová je advokátkou se sedmnáctiletou praxí. Od roku 1998 byla zaměstnána jako advokátní koncipient u samostatného advokáta JUDr. Josefa Zellnera a posléze v Advokátní kanceláři Zellner & partner. Ke dni 1. 1. 2002 byla Mgr. Alena Králová zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory, stala se členkou sdružení advokátů v Advokátní kanceláři Zellner & partner, od 1.1.2007 působící pod označením Advokátní kancelář Hubínek - Králová - Vogeltanz. Mgr. Alena Králová během své praxe získala odpovídající bohaté profesní i životní zkušenosti, a to zejména na poli právní agendy vodohospodářského práva.

JUDr. Vladimíra Čapková je na pozici advokátní koncipientky. Její praxe čítá mnoho oborů, zkušenosti má především v oblasti veřejných zakázek, v oblasti veřejné správy a v obchodněprávní agendě. V současné době se věnuje též studiu ekonomiky.

Prioritou naší kanceláře je Vaše spokojenost, maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta, důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi, maximální úsilí o dosažení optimálního řešení, rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klientů, intenzivní komunikace s klientem, profesionalita a dlouholetá zkušenost.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Důležité odkazy

09.01.2014 17:39
Nový občanský zákoník:  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html Zákon o obchodních...

Důležité odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

Advokátní kancelář Alena Králová Palác Ehrlich
Šafaříkovy Sady 7
301 00 Plzeň
720070871
602641442
info@ak-kralova.cz