Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Aleny Králové

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. Naše kancelář Vám může nabídnout kvalitní právní služby v širokém spektru jednotlivých oborů práva.

Naší předností je vstřícné jednání v příjemném prostředí, flexibilita poskytování služeb, dlouholetá praxe v oboru, spolupráce s dalšími kvalitními kancelářemi a externími dodavateli služeb.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na adresu: Palác Ehrlich, Šafaříkovy sady 7, Plzeň.

Novinky

11.01.2021 11:40
S účinností od 1.7.2021 vstoupí v platnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro...
05.05.2020 14:03
Vážení klienti, dovoluji si Vás informovat o tom, že se naše kancelář pomalu vrací do běžného...
17.03.2020 13:09
Vážení klienti, v důsledku opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, jakož i s ohledem na...
04.06.2018 13:50
Institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti zákonodárce při...
04.06.2018 13:42
Nezletilí oprávnění mají nárok požadovat vedle dlužného výživného také úroky z prodlení....
21.12.2016 11:37
Doposud platná právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí opět mění své mantinely, přičemž...
21.12.2016 11:27
Povinnou matematiku u maturitní zkoušky budou s jistotou mít žáci gymnázií a lyceí od školního...
21.12.2016 11:20
Dne 20.12.2016 podepsal prezident text schválené novely "nového" občanského zákoníku, tedy zákona...
05.12.2016 08:33
Do konce roku 2015 spolky neměly povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Novela zákona o...
05.12.2016 08:23
Ve Sbírce zákonů byly již publikovány dva nové zákony upravující oblast...
1 | 2 >>

Důležité odkazy

09.01.2014 17:39
Nový občanský zákoník:  http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html Zákon o obchodních...

Důležité odkazy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

Advokátní kancelář Alena Králová Palác Ehrlich
Šafaříkovy Sady 7
301 00 Plzeň
720070871
602641442
info@ak-kralova.cz